* Descripció     


El Grup de Recerca Còmplex és un grup de recerca consolidat (Ref. 2017 SGR 476) adscrit al Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Està coordinat per la Dra. Mercè Junyent (mercè.junyent@uab.cat) i pel Dr. Josep Bonil (josep.bonil@uab.cat)

* Missió     


Investigar i avançar en nous plantejaments educatius en educació per a la sostenibilitat i en educació científica des de la perspectiva de la complexitat.

Per assolir aquesta missió treballa en la investigació, la innovació i la transferència de coneixement.

Les seves línies de recerca són:

- Els principis de la complexitat en l’Educació Científica i en l'educació pera la sostenibilitat.

- Instruments per analitzar i avaluar la presència de principis de la complexitat en els processos d'ensenyament aprenentatge.

- El diàleg disciplinari entre les ciències naturals i les altres disciplines.

- L'educació per a la sostenibilitat en la formació del professorat

- Els processos d'ambientalització curricular en diversos nivells educatius, des de l'educació infantil a l'educació superior

- Les competències professionals en educació per a la sostenibilitat: conceptualització, aplicació i avaluació

* Trajectòria     


El GRC acumula una trajectòria de més de 15 anys d’experiència en recerca, innovació i transferència en el camp de l’Educació per a la Sostenibilitat, la Didàctica de les Ciències, i l’Educació del Consum.

En els fonaments del grup hi ha el convenciment de la necessitat de treballar de manera col·laborativa amb altres grups afins. En aquest sentit, ha buscat sinèrgies que el porten a participar en diversos networks, a nivell nacional i internacional. Destaquem:

- Grup d’Ambientalització Curricular (GAC), Facultat de Ciències de l’Educació, UAB

- Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat (Edusost)

- Grup de Treball de Sostenibilització Curricular from the “Comissió Sectorial de Qualitat Ambiental, Desenvolupament Sostenible i Prevenció de Riscos de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles” (CRUE-sostenibilitat)

- Red Ambientalización Curricular de Estudios Superiores (ACES), Latinoamerican and European Universities.

- UNESCO Reorienting Teacher Education to Address Sustainability, coord. C. Hopkins, York University, Canadà

Durant la seva trajectòria, ha desenvolupat diversos projectes d'investigació i actualment treballa en les següents.

- Un modelo formativo para el desarrollo de competencias profesionales en educación para la sostenibilidad: caracterización, aplicación y evaluación. Ministerio de Ciencia e Innovación. Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona

- University Educators for Sustainable Development (UE4SD), Universitats europees – coord. University of Gloucestershire

- Europe Fights Food waste through Effective Consumer Training (EFFECT), universitats europees - coord. The Federation of Polish Food Banks (Polonia)