L’equip del Grup de Recerca Còmplex està format per personal investigador i personal col·laborador.

* Personal Investigador     


El personal investigador del Grup de Recerca Còmplex està format per:

Salvador Viciana

Investigador* Personal Col·laborador     


El personal col·laborador del Grup de Recerca Còmplex està format per: